Văn phòng Hồ Chí Minh:


AAAS LOGISTICS SERVICES CO., LTD

Địa chỉ   : 45 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh,  Việt Nam
Email     : brighttiger@hcm.fpt.vn
Bộ phận chứng từ và Hỗ trợ khách hàng: docs@aaaslogistics.com / aaas.exportdept@gmail.com
     
Giám Đốc:  Mr. Trần Độ
Email       : do.tran@3aservices.vnn.vn 
 
Trưởng phòng kinh doanh 1: Mrs Mạch Tiểu Linh

Email      : mt.linh@3aservices.vnn.vn

 

Trưởng phòng kinh doanh 2: Mrs.  Võ Hoàng Trang

Email      : vohoangtrang@3aservices.vnn.vn

 

Trưởng phòng kinh doanh 3: Mr. Phan Hoàng Tú

Email      : phanhoangtu@gmail.com

 

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng & Chứng từ: Mrs Huỳnh Hoàng Oanh

Email      : hhoanh@3aservices.vnn.vn


Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Email      : acct.3a@hcm.fpt.vn    

 

 

 

 Văn phòng Hồ Chí Minh -

AAAS LOGISTICS

AAAS LOGISTICS

AAAS LOGISTICS

AAAS LOGISTICS
AAAS LOGISTICS
lên đầu trang