Văn phòng Đà Nẵng:

AAAS LOGISTICS SERVICES CO., LTD

Địa chỉ   : 21F đường Nguyễn Xuân Khoát, Phường An Hải Bắc, Đà Nẵng

Tel        : 84.0236.3889942   Fax: 84.0236.3889942
Email   : danang@3aservices.vnn.vn

Email     : aaasdanang@gmail.com

PIC         : Mr. Đào Đoàn Nguyễn / 0902430886
 Văn phòng Đà Nẵng -

AAAS LOGISTICS

AAAS LOGISTICS

AAAS LOGISTICS

AAAS LOGISTICS
AAAS LOGISTICS
lên đầu trang