Hải quan và các thủ tục liên quan luôn là một lĩnh vực gây bối rối và lúng túng. Công ty chúng tôi thường cập nhật các quy định, quy tắc và sửa đổi trong thủ tục hải quan. Bằng cách uỷ thác cho chúng tôi, thủ tục hải quan của khách hàng chỉ đơn giản là loại bỏ rủi ro và sự không chắc chắn.

Công ty chúng tôi là Đại lý Môi giới Hải quan đã được Cục Hải quan Hồ Chí Minh phê duyệt.
Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm, công ty chúng tôi nhận khai hải quan cho nhiều loại hàng hóa khác nhau giúp khách hàng phát triển đội ngũ làm thủ tục hải quan nhanh và hiệu quả.

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ với chất lượng cao, hiệu quả và chuyên nghiệp để đạt được sự hài lòng của khách hàng.

Dịch vụ hải quan của chúng tôi bao gồm:
- Dịch vụ Hải quan cho hàng xuất / nhập khẩu.
- Thuế nhập khẩu và VAT
- Phân loại mã HS code
- Phân loại hàng hoá
- Thủ tục xuất nhập khẩu tạm thời
- Dịch vụ hải quan cho hàng quá cảnh
- Dịch vụ tư vấnTHỦ TỤC HẢI QUAN -

THỦ TỤC HẢI QUAN

THỦ TỤC HẢI QUAN

THỦ TỤC HẢI QUAN

THỦ TỤC HẢI QUAN
THỦ TỤC HẢI QUAN
lên đầu trang